Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu Politica privind cookie-urile.
Meniu

Declaratie de confidentialitate

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi, AUTOLEDER KFT, scop în care vă punem la dispoziţie această Declaraţie de confidenţialitate, care explică practicile noastre informatice în mediul online şi opţiunile pe care le puteţi face în legătură cu modul de colectare şi utilizare a datelor dumneavoastră conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016 și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Ce date colectăm

Această Declaraţie de confidenţialitate se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate de noi sau transmise nouă. Sunt “date cu caracter personal" orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Colectăm date cu caracter personal când:

 • solicitaţi suport pentru un produs;
 • vă creaţi un cont de utilizator (nume de utilizator şi parolă pentru autentificare);
 • solicitaţi informaţii sau materiale (de ex. newsletter);
 • ne transmiteţi întrebări sau comentarii.

Tipurile de date cu caracter personal colectate pot include:

 • numele şi prenumele dumneavoastră;
 • poziţia ocupată şi numele societăţii la care lucraţi;
 • adresa dumneavoastră de acasă, adresa de facturare sau altă adresă fizică (inclusiv numele străzii, al oraşului, provinciei/ statului, codul poştal);
 • adresa dumneavoastră de e-mail;
 • numărul dumneavoastră de telefon; orice altă dată de identificare care permite firmei să vă contacteze online sau fizic;
 • orice date pe care le colectăm online de la dumneavoastră şi pe care le păstrăm în legătură cu contul dumneavoastră, cum ar fi numele de utilizator şi parola dumneavoastră; orice altă informaţie pe care ne-o furnizaţi când utilizaţi site-ul nostru sau când comunicaţi cu noi;
 • Putem totodată să înregistrăm adresa de IP pe care o folosiţi pentru a vă conecta la Internet.

 

Cum folosim datele dumneavoastră

Putem utiliza datele cu caracter personal pe care le colectăm pentru operarea site-ului nostru web, pentru a răspunde cererilor dumneavoastră de informaţii, pentru a furniza service şi suport. Aceste utilizări pot include oferirea către dumneavoastră a unor servicii de client mai eficiente; facilitarea utilizării site-ului sau serviciilor prin eliminarea necesităţii ca dumneavoastră să introduceţi în mod repetat aceleaşi informaţii; realizarea de cercetări şi analize în scopul îmbunătăţirii produselor, serviciilor şi soluţiilor noastre.

Folosim în acelaşi timp datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a comunica cu dumneavoastră. Vă putem trimite anumite informaţii de service ce trebuie în mod obligatoriu să vă fie aduse la cunoştinţă, precum scrisori de întâmpinare, informaţii privind aspecte tehnice de service şi anunţuri de suport.

Vă putem contacta de asemenea pentru a vă informa în legătură cu disponibilitatea produselor şi serviciilor noastre. Dacă aţi optat pentru primirea de materiale promoţionale de la noi, putem de asemenea să folosim (dar nu vom divulga) datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a promova şi a comercializa şi alte produse, servicii şi oferte speciale ale noastre şi/ sau ale afiliaţilor noştri care v-ar putea interesa.

Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, în limitele legale sau contractuale şi în temeiul unei notificări supuse unui termen rezonabil. Dacă doriţi să vă retrageţi consimţământul, vă rugăm să ne contactaţi la una din adresele aferente: info@autoleder.hu

 

Cookie-uri

Un cookie este o cantitate mică de date, care adesea include şi un identificator unic, care este transmisă browser-ului computerului sau telefonului dumneavoastră mobil de la computerul unui site web şi care este stocată în dispozitivul dumneavoastră. Fiecare site web poate transmite propriul cookie către browser-ul pe care îl folosiţi dacă setările browser-ului dumneavoastră permit acest lucru, dar (pentru a vă proteja confidenţialitatea) browser-ul dumneavoastră permite unui site web să acceseze numai cookie-urile pe care acel site le-a transmis, nu şi pe cele transmise de către alte site-uri. Cookie-urile înregistrează informaţii cu privire la preferinţele dumneavoastră online şi ne permit să modelăm site-urile web în funcţie de interesele dumneavoastră. Site-urile noastre folosesc cookie-uri. Dacă optaţi pentru dezactivarea cookie-urilor în browser-ul dumneavoastră, există posibilitatea de a nu mai putea finaliza anumite activităţi pe site-urile noastre. Folosim mai multe terţe părţi pentru a monitoriza traficul web, statistici, publicitatea pe baza vizitărilor dumneavoastră “click-through", precum şi alte activităţi pe site-urile noastre. În cazurile autorizate de noi, aceste terţe părţi pot folosi cookie-uri, fişierele noastre de acces, semnalizatoare web şi alte tehnologii de monitorizare pentru a evalua utilizarea site-urilor noastre web. De asemenea, includem semnalizatoare web în e-mailurile de buletine informative newsletter în format HTML, pentru a număra câte dintre aceste buletine (sau anumite articole, link-uri, etc.) sunt accesate. Variantele actuale ale browser-elor web oferă utilizatorilor mijloace de control sporit privind amplasarea şi durata atât a cookie-urilor directe, cât şi a celor ale terţelor părti. Căutaţi “cookies" în meniul browser-ului dumneavoastră la secţiunea Help / Ajutor pentru mai multe informaţii în legătură cu soluţiile aflate la dispoziţia dumneavoastră pentru gestionarea cookie-urilor.

 

Cum dezvăluim datele dumneavoastră

Păstrăm confidenţiale datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu vom vinde, închiria sau transmite temporar posibilitatea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu vom folosi sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în moduri care nu au legătură cu modurile descrise la momentul la care ne furnizaţi datele.

Putem accesa şi / sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care considerăm că o asemenea acţiune este necesară pentru:

(a) conformare cu legislaţia şi solicitările adresate nouă de către instanţele de judecată;

(b) conformare cu solicitări de informare din partea poliţiei sau ale autorităţilor guvernamentale;

(c) protejarea şi apărarea drepturilor sau proprietăţii noastre (inclusiv executarea contractelor);

(d) a acţiona în situaţii de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor noştri sau a membrilor publicului.

 

Cum puteţi menţine acurateţea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne străduim să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate în mod corect. Am implementat politici, tehnologii şi procese de administrare pentru a facilita păstrarea acurateţei datelor.

Oferim persoanelor un nivel de acces rezonabil pentru a revizui şi corecta datele acestora cu caracter personal. Vom depune eforturi rezonabile pentru a face corecturile necesare. Pentru a vă proteja confidenţialitatea şi securitatea, vom lua de asemenea măsuri rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de acordarea accesului la sau de modificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le păstrăm.

Păstrarea în siguranţă a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Tratăm cu seriozitate încrederea pe care ne-o acordaţi. Pentru a vă proteja împotriva accesului neautorizat, a întrebuinţării incorecte, a dezvăluirii sau modificării datelor dumneavoastră cu caracter personal, utilizăm măsuri fizice, tehnice şi administrative adecvate. Sistemul de securitate fizică este proiectat astfel încât să prevină accesul neautorizat la echipamentele bazelor de date sau la copiile fizice ale documentelor. Măsurile de securitate electronică, precum firewall, restricţii de acces şi sisteme de criptare asigură protecţia împotriva hacking-ului sau a altor tipuri de acces neautorizat.

Retenţia datelor dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului (-urilor) pentru care au fost colectate şi pentru conformarea cu legislaţia aplicabilă, iar consimţământul dumneavoastră pentru acest(-e) scop(-uri) ramâne valabil şi după încheierea relaţiei noastre cu dumneavoastră.

Aplicare

Vom analiza în mod regulat conformarea noastră cu prezenta Declaraţie de confidenţialitate. Vă rugăm nu ezitaţi să ne adresaţi orice întrebare sau nelămurire în legătură cu această declaraţie sau modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne la link-ul: www.autoleder.ro sau adresa indicate mai jos. Când primim în scris întrebări sau nelămuriri pe această adresă este politica noastră să contactăm utilizatorii individuali cu privire la solicitarea acestora. Vom investiga şi vom încerca să rezolvăm solicitările cu privire la utilizarea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal în concordanţă cu principiile prevăzute în această declaraţie.

 

Confidenţialitatea datelor copiilor

Nu colectăm cu bună ştiinţă informaţii de la copii cu vârsta sub 13 ani. Încurajăm părinţii şi tutorii legali să aibă un rol activ în ceea ce priveşte activităţile şi preferinţele online ale copiilor acestora.

 

Legături către alte site-uri

Anumite pagini din site-urile noastre pot conţine legături către site-uri web ale unor terţe părţi. Nu susţinem şi nu avem niciun control asupra practicilor de confidenţialitate sau conţinutului acestor site-uri web. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie politicile de confidenţialitate ale fiecărui site pe care îl vizitaţi.

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi:

a) dreptul de acces

Ce trebuie sa stiti:

Puteti obține de la noi o confirmare că prelucrăm ori nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, veți avea acces la următoarele informații:

 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • scopurile prelucrării;
 • acolo unde e posibil, perioada stocării sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 • faptul ca puteti depune o plângere către autoritatea de supraveghere si ca ne puteti cere rectificarea, ștergerea date¬lor cu caracter personal, restrictionarea prelucrării acestora ori ca va puteti opune prelucrării;
 • sursa colectării datelor cu caracter personal, daca noi le colectam de la alta persoana decât de la Dvs.;
 • existenta unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri si, cel puțin, logica utilizata, importanta si conse¬cințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pt Dvs.

Vă asigurăm că:

 • veți primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
 • puteti solicita si primi răspuns de la noi in orice modalitate dorita de Dvs. (inclusiv email).

Important de reținut:

 • este posibil sa va solicitam plata unui comision, bazat pe costurile administrative, daca veți solicita mai mult de o co¬pie;
 • dreptul Dvs. de a solicita o copie, conform celor aratate mai sus nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertăților altora.

b) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Ce trebuie sa știți:

 • aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete;

Aveți dreptul de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, tara întârzieri justificate, in anumite condiții:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelu­crate;
 • va retrageti consimțământul in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant ori prelucrarea privește datele speciale cu caracter personal, se intemeiaza pe consimtamant si nu exista alt temei juridic privind prelucrarea;
 • va opuneți prelucrării necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public ori ce rezulta din exercitarea autoritatii cu care Operatorul a fost investit sau prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim al Operato­rului ori al unui tert si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ce privește prelucrarea ori Dvs. va opuneți prelu­crării intemeiate pe marketing direct, inclusiv creării de profiluri legate de marketingul direct;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale care ii revine Operatorului, cu excepția cazului in care prelucrarea este necesara:
 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale;
 • in scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

c) dreptul la restrictionarea prelucrării

Ce trebuie sa stiti:

Aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării in anumite condiții:

 • daca Dvs. va exercitați dreptul la opoziție, pe durata verificării de către noi a exactității datelor Dvs. cu caracter perso­nal;
 • daca prelucrarea este ilegala, iar Dvs. va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal si ne solicitați restricționarea utilizării acestora;
 • pe durata in care noi verificam daca drepturile noastre legitime prevalează in raport de cele ale Dvs., in situația când Dvs. v-ati opus prelucrării din motive legate de situația particulara in care va aflati;
 • noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța.

Vă asigurăm că vă vom informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare pentru cele 4 situații menționate mai sus.

Important de retinut:

 • dacă restricționarea prelucrării a avut loc în cele 4 situații menționate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu excepția stocării, doar in baza consimțământului Dvs. prealabil pentru constatarea, exercitarea, apărarea unui drept in instanța sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.

d) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Ce trebuie sa stiti:

 • aveți dreptul de a obține de la noi, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu carac­ter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat si, de asemenea, aveți dreptul de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator;
 • exercitarea celor doua drepturi menționate anterior poate avea loc daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (i) prelucrarea de către noi are la baza consimțământul Dvs. si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter special ori prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care Dvs. sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea Dvs. inainte de incheierea unui contract; (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal se face de noi prin mij­loace automate; (iii) exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor si nu afecteza drepturile si libertățile altora.

e) dreptul la opoziție

Ce trebuie sa stiti:

 • va puteți opune oricând prelucrarea este necesara (i) pentru indeplinirea unei sarcini ce servește un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiți, inclusiv creării de profiluri pe aceste temeiuri (ii) pentru un interes legitim al nostru sau al unei terț. Noi vom înceta prelucrarea, cu excepția cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților Dvs ori când scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanța;
 • va puteti opune oricând prelucrării in scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, daca aceasta profilare este legata de marketingul direct;
 • când prelucrarea se realizează in scopuri statistice, de cercetare științifica sau istorica, va puteti opune prelucrării date­lor care va privesc, cu excepția situației când prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

f) dreptul de retragere oricând a consimțământului

Ce trebuie sa stiti:

 • Va puteti retrage oricând consimțământul, fara afectarea valabilitatii prelucrărilor anterioare, in cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ.

g) dreptul de a depune plângere in fata autoritatii de supraveghere

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

Ce trebuie sa stiti:

 • aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care pro-
  duce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează in mod similar într-o măsură semnificativa;
 • cele menționate mai sus nu se aplica (i) când decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri,
  este necesara pentru încheierea unui contract intre Dvs. si un operator de date; (ii) când decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, este autorizata prin dreptul UE sau dreptul intern care prevede, de asemenea, ma-
  suri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților si intereselor Dvs. legitime sau (iii) când decizia bazata exclusiv
  pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, are la baza consimțământul Dvs. explicit;
 • in cazurile menționate la subpct. (i) si (iii) de mai sus, veți avea dreptul de a obține intervenție umana din partea noastră, de a
  va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

i) dreptul de a va adresa justiției

Aspecte importante privind drepturile dumneavoastră

 • termenul de răspuns la cererile dvs.: termenul standard este de o lună de la data primirii primirii ererii. În cazul în care formularea răspunsului necesită o analiză de o complexitate ridicată (de ex. volum mare de documente/informații etc) acest termen poate fi prelungit cu două luni, sens în care vă vom informa despre acest aspect în intervalul inițial de o lună.
 • restricționarea accesului: în anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda acces la toate sau o parte din datele dvs. cu caracter personal din prisma existenței unor restricții impuse de legislație. Motivul refuzului, în această situație, vă va fi comunicat.

Dacă credeți că organizația nu a respectat drepturile dvs. privind protecția datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nu vă vom supune procesului de luare de decizii în mod automat, inclusiv profilare.

Nu folosim decizii automate.

Cum ne puteţi contacta pentru a accesa, revizui sau corecta datele dumneavoastră cu caracter personal

 Depunem eforturi rezonabile comercial pentru a păstra complete, actualizate şi corecte fişierele dumneavoastră. Dacă doriţi să ne contactaţi, să accesaţi, actualizaţi sau corectaţi datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi oricând sau să ne scrieţi la:

prin e-mail info@autoleder.hu sau la următoarea adresă poştală: Budapest Ungaria, str. Fiume u. 60/A, 1202. Tel:+40742475707

Atunci când ne contactaţi, vă rugăm să ne transmiteţi numele dumneavoastră, adresa, orice adresă de e-mail pe care aţi furnizat-o pe site-ul  nostru şi o descriere a circumstanţelor în care aţi furnizat datele (de exemplu pentru primirea unui buletin informativ, etc.).

Vom face eforturi rezonabile de a încorpora în cel mai scurt timp posibil modificările în datele cu caracter personal pe care le deţinem.

Pentru a vă proteja confidenţialitatea şi securitatea, vom lua de asemenea măsuri rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de acordarea accesului la sau de corectarea datelelor pe care le deţinem.

 

Consimţământ şi acord

Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi acordul faţă de termenii şi condiţiile acestei Declaraţii de confidenţialitate. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu dezvăluiţi nicio dată cu caracter personal acestui site.

Modificări ale prezentei Declaraţii

Dacă vom modifica această Declaraţie, vom publica aici varianta revizuită a acesteia, împreună cu data reviziei. Dacă vom aduce modificări semnificative Declaraţiei, putem de asemenea să publicăm o notificare pe pagina noastră de start. Orice modificări se vor aplica numai de la data reviziei.